Ik wilde graag een technische opleiding volgen, maar dat konden mijn ouders niet betalen

Lifestory Palash: JobBooster

Palash Mondal (15) groeide op in een arme familie in een klein dorp in Bangladesh. Hij vertelt: ‘Ik wilde graag een technische opleiding volgen, maar dat konden mijn ouders niet betalen.’ Maar toen Palash op de markt hoorde over de trainingen van partnerorganisaties van Woord en Daad, veranderde zijn leven. Hij vertelt: ‘De flyers van die organisaties trokken mijn aandacht, dus ik zorgde ervoor dat ik er een te pakken kreeg. Mijn verlangen om te studeren bloeide direct weer op.’ Palash werd toegelaten en begon dit jaar aan de opleiding autotechniek. ‘Ik koos hiervoor omdat ik graag een garage wil openen in ons dorp. Met het geld dat ik na mijn studie verdien, kan ik ervoor zorgen dat ook mijn broertje kan studeren.’

Over Job Booster

Wereldwijd blijft jeugdwerkloosheid een belangrijk probleem, waarvoor ook steeds meer aandacht is bij beleidsmakers en overheden. Job Booster levert in diverse landen en verschillende contexten een bijdrage aan de jeugdwerkgelegenheid.

In 2019 is ‘Job Booster Nederland BV’ geregistreerd en operationeel geworden, die als aandeelhouder het omvormen van Job Booster-projecten naar een sociale onderneming mogelijk maakt. Het werken als sociale onderneming zorgt ervoor dat de duurzaamheid van de Job Booster-activiteiten wordt gewaarborgd. De eerste lokale sociale onderneming is in het verslagjaar opgezet in de Filipijnen.

Jaarresultaten 2019