Skip to main content

Voorwoord

Ook voor mij als volwassene blijft het fascinerend: kijken naar een kind dat een houten blokkentoren bouwt. Vol overgave, blok voor blok. Naarmate de toren hoger wordt, stijgt ook de spanning. En dan is daar hét moment: de blokken zijn op en de toren staat. Soms zo stevig dat de toren blíjft staan, tot groot enthousiasme van de omstanders. Soms wankelend, waarbij de toren dreigt in te storten. Vaak kun je op voorhand voorspellen hoe lang de toren zal blijven staan. Dat zie je al bij de eerste blokken die het kind legt. De stevigheid van de rest van het bouwwerk heeft alles te maken met de onderlaag: het fundament.

In 2019 was het bouwen in zonneschijn en met een kalme bries, maar ook in stormen en tegenwind. Terreur en geweld raakten ook ons werk, met name in Burkina Faso, Sri Lanka en Haïti. Ondanks de dreiging was het verrassend om te zien hoe er in die moeilijke omstandigheden doorgebouwd werd en partners desondanks mooie resultaten boekten.

In 2019 toonde onze achterban nog meer dan tevoren graag met ons mee te bouwen. In de volle breedte werd er royaal bijgedragen, op diverse manieren. Het vrijwilligerswerk groeide en lokaal werd Woord en Daad op nog meer plekken zichtbaar. Daarnaast namen ondernemers en grote fondsen een groot deel van het fundament voor hun rekening. Ook leiderschap en samenwerking binnen Woord en Daad en partnerorganisaties zijn in 2019 versterkt.

We bouwen met dit sterke fundament door, in het besef dat we hiertoe geroepen zijn. Tegelijkertijd beseffen we ook dat we hier geen blijvende stad bouwen. We mogen een stad verwachten die fundamenten heeft, en waarvan God de Kunstenaar en Bouwmeester is!

Directeur-bestuurder
Rina Molenaar