“Ik wil een einde maken aan de armoede in onze gemeenschap en op deze manier God dienen.”

Lifestory Sorie: Agrarische ontwikkeling

Recht voor z’n raap, zo staat de 55-jarige Sorie Conteh bekend in het dorp. Hij is boer en dorpshoofd van de gemeenschap in Masongbo, Sierra Leone. ‘Ik wil een einde maken aan de armoede in onze gemeenschap en op deze manier God dienen.’

Trots toont Sorie zijn boerderij, waar hij onder andere rijst en mango’s verbouwt. ‘Het fruit wordt direct naar de fabriek van Sierra Agra vervoerd, waar de mango’s verwerkt worden tot sap en concentraat. Wij boeren worden getraind om de juiste mango’s te selecteren en te oogsten, maar ook om ze op de juiste manier op te slaan.’ 

Sorie heeft een duidelijke droom voor de volgende generatie: ‘Ik wil de kinderen opvoeden tot leiders van mijn land!’ Hij wil dan ook graag een school bouwen in het dorp, zodat de kinderen er naar school kunnen.

Over Agrarische ontwikkeling

Ons team Agrarische bedrijfsontwikkeling (IAD) deed onderzoek naar sectoren waarin we ons verder kunnen specialiseren. Het thema internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) kreeg onder meer aandacht in het onderzoek naar en de ontwikkeling van een methode rond leefbaar loon. Met ons programma Noodhulp en Weerbaarheid zetten we voor het eerst een project op zonder dat een ramp de aanleiding was, waarmee we in het kurkdroge Ethiopische Shalla de gevolgen van toekomende droogteperiodes beperken.

Jaarresultaten 2019