Ons Werk Wereldwijd

In 2019 werkte Woord en Daad aan onderwijs, werk en opleiding, duurzaam water, agrarische ontwikkeling, huizenbouw, noodhulp en weerbaarheid. Zowel in Nederland als in het Zuiden hebben Beleidsbeïnvloeding en bewustwording een plaats in alle projecten. We kiezen in onze projecten voor een ondernemende aanpak, die aansluit bij de vraag vanuit de markt. Daarbij hebben we hoge ambities over de blijvende impact die we willen bereiken.

In de landen waar we onze programma’s uitvoeren, zien we ons werkveld veranderen. Er is sprake van instabiliteit en onrust in landen waar het eerder relatief rustig was. Hoewel de impact voelbaar is, is het bijzonder te zien dat onze partnerorganisaties hun werk met overtuiging voortzetten. We zijn dankbaar dat onze programma’s veelal doorgang konden vinden.

Onze programma’s

1.Onderwijs

Binnen het christelijke onderwijsnetwerk INCE zijn mooie vorderingen te zien in onder andere… ›

2.JobBooster

Wereldwijd blijft jeugdwerkloosheid een belangrijk probleem, waarvoor ook steeds… ›

3.Duurzaam Water

Met het programma Duurzaam Water werkten we onder meer aan een ambitieus waterproject… ›

4. Agrarische ontwikkeling

Ons team Agrarische bedrijfsontwikkeling (IAD) deed onderzoek naar sectoren waarin we ons… ›

5. Noodhulp en weerbaarheid

Na de tsunami van september 2018 hebben we op Sulawesi, Indonesië, een noodhulpproject… ›

6. Bewustwording (NL)

Met ons programma Bewustwording vragen we in Nederland aandacht voor het belang van ons… ›

Missie Visie en Kernwaarden

In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft Woord en Daad… ›