Waarom is het belangrijk dat je als christen goed omgaat met voedsel?

Programma bewustwording: Nienke Boone

De Aan Tafel!-campagne, die in het teken stond van duurzaam omgaan met voedsel, is medio juni 2019 afgerond. Nienke Boone, programmaleider: ‘Deze campagne heeft veel betrokkenheid opgeleverd en er is in de media geregeld over geschreven, bijvoorbeeld rond de Week voor de Schepping. Ook mochten we veel presentaties en workshops verzorgen.’

Janneke Witzier, medewerker Bewustwording op basisscholen: ‘Het was ontzettend leuk om met basisschoolleerlingen met dit thema aan de slag te gaan. Waarom is het belangrijk dat je als christen goed omgaat met voedsel? Scholen gaven terug dat zij nadien bij kinderen ook echt een gedragsverandering hebben gezien.’ De lessenserie werd geschreven in samenwerking met studenten van Hogeschool Driestar educatief.

Het was ontzettend leuk om met basisschoolleerlingen met dit thema aan de slag te gaan. Waarom is het belangrijk dat je als christen goed omgaat met voedsel.

Janneke Witzier

Over Bewustwording

Met ons programma Bewustwording vragen we in Nederland aandacht voor het belang van ons werk in het Zuiden en een duurzame leefstijl in Nederland. Het maken van eerlijke keuzes is in het belang van mensen die in armoede leven en heeft wereldwijd positieve effecten. Deze bewustwording brengen we op gang door het verzorgen van presentaties, organiseren van activiteiten en met publicaties in diverse media. In 2019 was er onder meer aandacht voor duurzaam voedsel, eerlijke kleding, bijen in Oeganda en Bijbelse feesten.

Jaarresultaten 2019